VEDVARENDE ENERGI

Danmark har længe været foregangsland for vedvarende energi. Nu er døren åbnet for at kraftig opskalering af vedvarende energi i Danmark.

Det er ikke mindst synligt og nærværende i det sydjyske, hvor etableringen af energiøer i Nordsøen er sat højt på dagsordenen. Den sydvestlige del af Jylland står i kraft af dette til at blive et centrum for grøn havvindmøllestrøm over de kommende årtier.

Den status er indrammet i ’The Esbjerg Declaration’, der, som navnet antyder, blev underskrevet i Esbjerg af regeringslederne for alle Nordsølandene d. 18. maj 2022. Erklæringen sætter en retning, som vil gøre Nordsøen til Nordeuropas største energimotor. Nordsølandenes fælles ambition er at øge den samlede produktionskapacitet for havvind til 65 GW i 2030 og 165 GW i 2050. Det betyder, at Nordsøens vind om under 30 år vil producere dobbelt så meget strøm, som alle kulkraftværker i hele EU gør til sammen i dag.
Samtidig med denne markante opskalering af havvindmølleenergien fra Nordsøen var der allerede lavet omfattende private investeringer i energieffektivitet, sektorkoblingsløsninger og vedvarende energianlæg i alle dele af den sydjyske geografi – og endnu flere var under planlægning.

Det er forventningen, at investeringerne i den grønne energi i Sydjylland kun vil accelerere yderligere i de kommende år og frem mod den endelige udfasning af fossil energi senest i 2050.

0