ENERGIEFFEKTIVITET

ENERGIEFFEKTIVITET

Den grønneste energi er den, vi slet ikke bruger. Derfor er energieffektivitet højt på dagsordenen hos GESEK.

Logikken er, at når vi mindsker behovet for energi gennem mere effektiv teknologi og gennem optimale måder at anvende teknologien på, så gør vi udfordringen med den grønne omstilling mindre – og så er vi allerede tættere på målet.

Den gode nyhed er, at teknologierne og løsninger, der kan nedbringe energiforbruget, for en stor dels vedkommende allerede er her. Vi skal bare huske at bruge dem.

VIDSTE DU…

At Sønderborg uofficielt har status som verdens hovedstad for energieffektivitet, udråbt Fati Birol, der er formand for det internationale energiagentur, IEA. Det skete i åbningstalen for den internationale konference for energieffetivitet, der blev afholdt i netop Sønderborg d. 7. – 9. juni 2022.