Det arbejder GESEK for

DET ARBEJDER GESEK FOR

GESEK er en samarbejdsplatform mellem offentlige og private interesser. Vi understøtter aktivt den grønne omstilling af energisektoren med udgangspunkt i Sydjylland, men med et nationalt og internationalt sigte. Arbejdet er inddelt i fire overordnede målsætninger.

 

1. INNOVATION OG VIDEN

Den grønne omstilling af energisektoren er ikke et ”Ole Opfinder projekt”. Langt de fleste af de løsninger, vi skal bruge, er allerede udviklet og kendte. Men skalering og videreudvikling af løsningerne er en udfordring. For eksempel ved vi godt, hvordan vi kan lave elektricitet fra de vedvarende energikilder om til brint, metanol og andre gasarter og brændstoffer, men ingen har endnu erfaring med at gøre det i så stor skala, at det kan gøre en forskel på samfundsniveau.

Derfor understøtter GESEK innovations- og udviklingsprojekter, hvor vi kan afprøve teknologierne i større og større målestok og få dem til at fungere i samspil.

Samtidig er det en vigtig ambition at samle erfaringerne og være med til at dele og formidle dem, så vi får skabt nogle tydelige og sikre ’motorveje’ af viden som grundlag for den grønne omstilling frem for et kompliceret og overskueligt fletværk af små veje i alle retninger.

2. ARBEJDSKRAFT OG UDDANNELSE

Uden de rigtige hænder og hoveder bliver der ingen grøn omstilling af energisektoren. Derfor arbejder GESEK målrettet på at sikre, at energisektoren også i fremtiden er en attraktiv karrierevej for ufaglærte, faglærte og akademiske medarbejdere.

Under mottoet ‘Part of a Bright Future’ arbejder vi sammen for en mobilisering af den sydjyske arbejdskraftindsats gennem fire fokusområder:

  • Relevante grønne uddannelser og øget optag på landsdelens videregående uddannelser
  • Styrkelse af optag på erhvervsuddannelserne
  • Opkvalificere virksomheders arbejdskraft i forhold til grønne kompetencer
  • Tiltrækning international arbejdskraft og udvikling af udvikling en fælles brand-platform ’Part of a bright future’.

3. DANSKE LØSNINGER PÅ LANDKORTET

Det er en helt central søjle i den videre udvikling af det sydjyske fyrtårn, at landsdelens energiaktiviteter tænkes, formgives og udnyttes som et internationalt udstillingsvindue for en samarbejdende og integreret tilgang til den grønne omstilling. Eksemplerne findes allerede, og en decideret revolution er på vej i de kommende år i form at store investeringer i vedvarende energi, PtX-anlæg og sektorkoblingsinitiativer.

En vigtig rolle for GESEK bliver sideløbende at kommunikere og formidle de sydjyske udviklingsaktiviteter og understøtte delegationsbesøg, konferencer og omtale, så Sydjylland for alvor kommer på det europæiske og globale landkort som kraftcenter for en effektiv grøn omstilling af energisektoren.

4. FORSTÅELSE FOR GRØN ENERGI

Al forandring starter i hovederne. Derfor er formidling, dialog og kommunikation nøgleord for en vellykket grøn omstilling – og i GESEK’s arbejde.

En vigtig og konkret opgave i den forbindelse er at sikre, at rammer og regler svarer til den virkelighed, som fremtidens integrerede energisystem tegner. Førhen var energiforsyningen reguleret af afgrænsede sektorlove, men nu handler det om at nedbryde siloer og tænke i integration. GESEK arbejder målrettet på at identificere regler og rammer, som er over sidste holdbarhedsdato og søger de fremadrettede løsninger for regler og rammer i samarbejde med virksomhedernes og myndighedernes eksperter.

Samtidig har GESEK også som ambition at være formidler overfor befolkningen og tage dialogen op om de spørgsmål, som naturligt vil opstå overfor nye måder at indrette dagligdagen og nærmiljøet på, efterhånden som de nye energiteknologier vinder indpas.