HVAD ER SEKTORKOBLING?

Sektorkobling står for samarbejde og integration – og er et nøgleord, hvis vi fortsat skal have en stabil energiforsyning overalt, når olie og gas er erstattet af grøn strøm.

Når vores energi i fremtiden primært kommer fra sol og vind, skal vi kunne integrere – eller koble – energiformerne meget tættere med hinanden for hele tiden at have den nødvendige energi til rådighed. Det er nødvendigt af tre grunde:

  1. For det første fordi solen som bekendt ikke altid skinner, og vinden ikke altid blæser.  Derfor skal vi kunne lagre energien, så den er klar til brug på vindstille og/eller overskyede dage.
  2. For det andet fordi alt energiforbrug ikke kan elektrificeres. Derfor skal vi kunne lave strøm om til f.eks. flydende brændstoffer.
  3. For det tredje skal vi være sikre på, at vi udnytter al energi optimalt – for det gør omstillingsopgaven mindre. Det kan vi for eksempel gøre ved at udnytte den overskudsvarme, der bliver frembragt, når vi producerer el eller flydende brændstoffer til fjernvarme.

Det er denne integrerede tilgang eller samtænkning af energiformerne, som vi overordnet kalder ‘sektor-kobling’, og det er en udfordring, der både har teknologiske og sociale perspektiver.

 

Forklaring: Sektorkobling er nødvendigt i en fremtid, hvor energiforsyningen primært kommer fra sol og vind. Det gælder om at integrere energiformerne tætte med hinanden – og det har både teknologiske og sociale perspektiver.