Hvad er sektorkobling?

Hvad er sektorkobling?
08.03.23 GESEK

Sektorkobling er et begreb, der dækker aktiviteter, der integrerer forskellige energiformer med hinanden. Det er en helt central forudsætning for at indrette energisystemet på en måde, så al energi kan produceres af vedvarende energikilder.

You can read more about sector coupling here