INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING/ÅRSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
13.03.24 GESEK

I henhold til vedtægterne afholder GESEK – Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling ordinært årsmøde/generalforsamling d. 23. april kl. 12:00 på Haderslev Rådhus.

Dagsordenen er i vedtægterne fastsat således:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse og godkendelse af styregruppens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af virksomhedsrepræsentanter til styregruppe
  6. Eventuelt

Eventuelle forslag til pkt. 4 skal indsendes til nsn@gesek.dk senest tirsdag d. 26. marts kl. 12:00.

Lars Tveen og Steen Brødbæk er på valg under pkt. 5 og har oplyst, at de modtager genvalg.

Bemærk venligst, at tilmelding er påkrævet.