Har du et innovationsprojekt til vores næste ansøgning?

Har du et innovationsprojekt til vores næste ansøgning?
31.05.23 GESEK

Har du en spændende projektidé, der passer til det sydjyske erhvervsfyrtårn om grøn energi og sektorkobling – eller har du lyst til at være med i to spændende projekter, som er under udvikling – så er det nu, du skal give lyd.

Et særligt indstillingsudvalg har annonceret en ansøgningsrunde, hvor 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling udmøntes til at understøtte videreudviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne i Nordjylland og Sydjylland.

Lige nu kigger Energy Cluster Denmark – som projektbærende partner i det sydjyske erhvervsfyrtårn GESEK – på muligheden for at udvide fyrtårnets portefølje af innovationsprojekter via dette tilbud om funding og indkalder nu mulige projektforslag til en fælles ansøgning.

Som ansøger er der to spor du kan vælge mellem i denne indkaldelse. Vær opmærksom på, at hvert spor har forskellige ansøgningsfrister.

I spor 1 er to åbne projektideer allerede under udvikling i samarbejde med problemejere i Sydjylland. Her er der som virksomhed eller videnspartner mulighed for at søge om at blive bidragsyder til at løse de definerede problemstillinger. Det gør du konkret ved at udfylde en one-pager, hvor du beskriver, hvordan din projektidé kan bidrage til at løse udfordringen. Ansøgningsfrist for indsendelse af denne one-pager er 23. juni kl. 23.59.

Såfremt projektideen ligger inden for rammerne, vil der være en proces, hvor ansøger(e) og problemejer udfolder projektideen i en projektbeskrivelse, tidsplan og budget. Ansøgningsfrist for dette projektforslag er 11. august kl. 23.59.

 

I spor 2 kan ansøgere indsende projektforslag som ikke kan placeres indenunder disse to ovennævnte projektideer. Disse projektforslag har ansøgningsfrist 11. august kl. 23.59.

Visionen, som det sydjyske erhvervsfyrtårn følger, lyder således:

Sydjylland skal være en international, grøn energimetropol. Det skal ske ved at fastholde og bygge videre på landsdelens eksisterende styrkepositioner indenfor grøn energi med det formål at udvikle, teste og demonstrere fremtidens grønne teknologier og sektorkoblingsløsninger.

Erhvervsfyrtårn Syd favner teknologimæssigt bredt. Støtte kan ydes til projektaktiviteter der bidrager til visionen og de fem sigtelinjer beskrevet i Partnerskabsaftalen imellem GESEK og den danske regering, dvs. udvikling og demonstration af nye energiteknologiske løsninger og af integrerede energisystemer. Dette kan eks. ske ved at udvikle og skalere omkostnings- og energieffektive løsninger til sektorkobling og konvertering af grøn strøm til grønne brændstoffer.

Generelle informationer

  • Økonomisk ramme: 100 mio. kr. som Erhvervsfyrtårn Nord og -Syd konkurrerer om.
  • Finansiering: Den samlede ansøgning kan maksimalt modtage 50% i støtte for projektrelevante omkostninger.
  • Ansøgningsfrist: Spor 1: 23. juni kl. 23.59. Spor 2: 11. august kl. 23.59. Den samlede ansøgning indsendes senest 24. august til Erhvervsstyrelsen.
  • Afgørelse: Q4 2023

Tilskud kan gives til innovationsprojekter som ligger indenfor førnævnte faglige rammer. Potentielle ansøgere er offentlige- og private aktører, herunder små-, mellemstore- og store virksomheder og vidensinstitutioner.