GESEK’s vedtægter og styregruppe blev opdateret på årsmøde

GESEK’s vedtægter og styregruppe blev opdateret på årsmøde
25.05.23 GESEK

22. maj afholdt Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling (GESEK) sit første ordinære årsmøde i AI Innovation House i Vejle efter det stiftende årsmøde sidste år i oktober.

GESEK’s første ordinære årsmøde bød på beretning fra formanden, Steen Brødbæk, tre forslag til justeringer af komitéens vedtægter samt genvalg til to af virksomhedsrepræsentanterne i GESEK’s styregruppe.

I sin beretning fremhævede han behovet for at fastholde sammenhæng i og overblik over omstillingen til grøn energi. Det er en udfordring, efterhånden som opgaven haster mere og mere frem imod 2030 og 2045. Og netop her har GESEK en vigtig funktion, sagde han og fortsatte:

– For GESEK er jo etableret med henblik på at lave et sydjysk erhvervsfyrtårn, der kan rage op i højden og ses på lang afstand. Og et fyrtårns funktion er netop at guide og skabe overblik, så ingen går på grund eller forliser, men tvært imod når så sikkert og hurtigt frem til målet som muligt. Det er den opgave, vi har taget på os i Sydjylland i forhold til omstillingen af energisektoren.

Herefter gjorde han status på de projekter, som indtil nu er sat i søen i GESEK regi og takkede de projektbærende organisationer Energy Cluster Denmark og Work-Live-Stay for deres store indsats.

Funding til yderligere projektaktiviteter fylder lige nu meget i GESEK’s arbejde, men projektmidler kan ikke gøre det alene, pointerede formanden.

– En base af frie midler i form af bidrag fra stat, kommuner og/eller virksomheder er nødvendig for at give fyrtårnet et solidt fundament at bygge ud fra. Men får vi det på plads, er potentialet også stort for at brage igennem som ikke bare dansk med også internationalt fyrtårn for grøn energi og sektorkobling, sagde Steen Brødbæk.

Enstemmig opbakning

Tre forslag blev behandlet og alle enstemmigt vedtaget. Det betyder, at Region Syddanmark nu har en plads i GESEK’s styregruppe, der fremadrettet består af tolv medlemmer og tre observatører.
Derudover vedtog forsamlingen en forenkling af arbejdsgangene i GESEK’s forskellige arbejdsspor, så de projektbærende organisationer nu står til direkte ansvar overfor GESEK’s styregruppe og ikke til en række udnævnte fagudvalg som tidligere defineret.
Mødet sluttede med, at Søren Knudsen Kær fra European Energy og Jørgen Nielsen fra TVIS blev genvalgt til Styregruppen for to år, før dagens dirigent, Vejles borgmester Jens Ejner Christensen kunne hæve mødet og takke for god ro og orden.

Læs referat fra årsmøde her

Læs Steen Brødbæks beretning her

Læs de opdaterede vedtægter her