GESEK holder sit første ordinære årsmøde i Vejle

GESEK holder sit første ordinære årsmøde i Vejle
15.04.23 GESEK

Så er det tid til årsmøde i Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling (GESEK). Tilmeld dig, og få seneste nyt fra fyrtårnsarbejdet fra nærmeste hold.

Selv om det kun er under syv måneder siden, at Komitéen for Grøn Energi og Sektorkobling (GESEK) holdt stiftende årsmøde, er det nu allerede tid til årsmøde igen.
Det korte interval skyldes, at vedtægterne foreskriver, at årsmøderne skal holdes i foråret, mens det stiftende årsmøde fandt sted i efteråret 2022.
Det er således Komitéens første ordinære årsmøde, der er tale om. Mødet finder sted i Dandy Business Park, Lokale Quantum, Innovations Allé 3, 7100 Vejle

Dagsordenen er fastsat i Komitéens vedtægter og ser således ud:

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse og godkendelse af styregruppens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af virksomhedsrepræsentanter til styregruppe
6. Eventuelt

Efter det ordinære årsmøde vil der være en temadebat om danske energiløsninger i internationalt perspektiv.
Mere om indholdet i paneldebatten samt evt. stillede forslag til årsmødet følger senere.

Stemmeret ved årsmødet har alle, der er registreret som medlemmer pr. 17. april 2023, men alle er velkomne som deltagere.

Er du i tvivl om din medlemsstatus, så kontakt GESEK her