FYRTÅRNENE HAR VÆRET UNDER LUP

FYRTÅRNENE HAR VÆRET UNDER LUP
01.03.24 GESEK

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en evalueringsrapport fra COWI om etableringsfasen for de 8 erhvervsfyrtårne.

Selv om der har været udfordringer i opstartsfasen, er den overordnede konklusion i evalueringen, at fyrtårnene generelt er kommet fint fra start. Men det bemærkes også, at fyrtårnene har brug for tid og modning for at blive de strategiske pejlemærker for den lokale erhvervsudvikling, som de er tiltænkt.

Første fase blev igangsat i sommeren 2022 via udmøntningen af 590 mio. kr. fra EU’s REACT pulje til genopretning af erhvervsaktiviteten efter Covid-19 krisen. Det sydjyske fyrtårn modtog en bevilling på i alt 105 mio. kr. til at iværksætte 14 test- og demonstrationsprojekter samt til at igangsætte en indsats for arbejdskraft, uddannelse og kompetenceudvikling til den grønne omstilling i Sydjylland.

Rapporten vurderer på baggrund af interview med de involverede, at aktiviteterne i disse to hovedspor har været godt afviklet og skabt værdi for de involverede.

I slutningen af rapporten er  der også sat plads af til GESEK’s og projektoperatørerne fremadrettede ønsker:

”De beskriver, at de fremover mangler en basisfinansiering til understøttelse af fyrtårne udover muligheden for at bygge enkeltprojekter op i og omkring fyrtårnene. Ligeledes er det en udfordring at involvere universitetspartnere i projektet, der kræver 100 procent finansiering for deres indsats, mens den gennemsnitlige støtteprocent er på 50-63 procent. Samtidig efterspørges, at fyrtårnet i højere grad indtænkes i Power-to-X-strategien og de politiske spor, som rulles ud for den grønne omstilling af sektoren.”

Fakta:
DEN SYDJYSKE FYRTÅRNSINDSATS
FEBRUAR 2024

I alt 185 mio. kr. er hentet i samlet tilskud til fyrtårnsindsatserne, som finder sted i fire spor:

1. TEST- OG DEMONSTRATIONSPROJEKTER

Fyrtårnet har via Energy Cluster Denmark igangsat 27 test-og demonstrationsprojekter indenfor grøn energi og sektorkobling.

Projekterne involverer:

  • 3 vidensinstitutioner
  • 32 mindre og mellemstore virksomheder
  • 24 store virksomheder
  • Ca. 150 medarbejdere

2. ARBEJDSKRAFT OG KOMPETENCEUDVIKLING

Fyrtårnet har via work-live-stay igangsat indsatser for at tiltrække arbejdskraft og sikre kompetenceudvikling og uddannelse til den grønne omstilling i Sydjylland.

Indsatserne har bl.a. medført:

  • Kontakt til ca. 700 virksomheder
  • Sikret 243 medarbejdere kurser eller uddannelsesforløb
  • Har givet ca. 2.100 unge indsigt i uddannelser indenfor den grønne omstilling gennem ”Fremtidens Grønne Helte” indsatsen

3. LOKALE NETVÆRK

Erhvervshus Sydjylland har sammen med lokale erhvervsservice startet en indsats for at oprette 11 lokale netværk for SMV’er. Netværkene skal sikre opmærksomhed på de muligheder, der ligger for SMV’erne i den grønne omstilling af energisektoren.

4. VIDENSUDVIKLING

GESEK’s sekretariat driver en række aktiviteter omkring vidensudvikling. Bl.a. kortlægning af grønne energiaktiviteter i Sydjylland, udvikling af visuel formidlingsmodel for sektorkobling og forstudier til testcenter for brintteknologi.