ddeedLegeplads

click the edit button to change this text.

Pærer

Styregruppen i Komitéen GESEK  består af følgende medlemmer:

 

Arne

Hans

Ove

Kaj

Johannes

Åge

Bananer

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Æbler

Ud med pærer og bananer!

Energiplanlægning

 • Er det overhovedet realistisk at bygge fremtidens energiforsyning på grøn energi?

  Det er bestemt realistisk. I maj 2022 skrev regeringslederne fra Danmark, Tyskland, Holland og Storbritannien under på den såkaldte ‘Esbjerg Declaration’. Den sætter en retning, som vil gøre Nordsøen til Nordeuropas største energimotor. Nordsølandenes fælles ambition er at øge den samlede produktionskapacitet for havvind til 65 GW i 2030 og 165 GW i 2050. Det betyder, at Nordsøens vind om under 30 år vil producere dobbelt så meget strøm, som alle kulkraftværker i hele EU til sammen gør i dag.

  Men selv om, at vi således får rigtigt meget vedvarende energi, så skal vi blive bedre til at lagre strømmen og omsætte den til andre former for energi som flydende brændstoffer, gasser og varme, så energien kan flyttes og gemmes til dage, hvor vinden ikke blæser, og solcellerne ikke får lys nok. Men den udfordring tager vi positivt op og får den løst!

GESEK

 • Hvor får GESEK midler fra?

  GESEK drives hovedsageligt på grundlag af bevilligede projektmidler.

  I 2022 modtog GESEK en bevilling på 105 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at igangsætte en række test- og demonstrationsprojekter og til at tiltrække og udvikle arbejdskraft til den grønne omstilling af energisektoren i Sydjylland. Hovedparten af midlerne kom fra EU REACT, som var afsat til genopretning af erhvervsaktiviteten efter Corona-krisen.

  Fremadrettet kigger GESEK på andre ansøgningsmidler for at skaffe yderligere funding – og dem er der aktuelt flere af.

   

 • Hvad står GESEK for?

  GESEK står for Grøn Energi og SEktorkobling

Sektorkobling

 • Hvad er sektorkobling?

  Sektorkobling er et begreb, der dækker aktiviteter, der integrerer forskellige energiformer med hinanden. Det er en helt central forudsætning for at indrette energisystemet på en måde, så al energi kan produceres af vedvarende energikilder.

  You can read more about sector coupling here