Hvor får GESEK midler fra?

Hvor får GESEK midler fra?
10.03.23 GESEK

GESEK drives hovedsageligt på grundlag af bevilligede projektmidler.

I 2022 modtog GESEK en bevilling på 105 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at igangsætte en række test- og demonstrationsprojekter og til at tiltrække og udvikle arbejdskraft til den grønne omstilling af energisektoren i Sydjylland. Hovedparten af midlerne kom fra EU REACT, som var afsat til genopretning af erhvervsaktiviteten efter Corona-krisen.

Fremadrettet kigger GESEK på andre ansøgningsmidler for at skaffe yderligere funding – og dem er der aktuelt flere af.